7:45 pm
Preview

Ground

Ibrox Stadium
37 Edmiston Dr, Glasgow G51 2XD, UK